บริการวีซ่า

หมวดหมู่: บริการวีซ่า

 

บริการยื่นวีซ่า

 

 

 

 

 


บริการยื่นวีซ่าเชงเก้นยุโรป (Schengen Visa)


บริการจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าเชงเก้นยุโรป แบบท่องเที่ยว และธุรกิจ ใส่ใจทุกขั้นตอนด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์จริง

พร้อมติดตามผลวีซ่า เพื่อให้วีซ่าของท่านได้รับอนุมัติทันต่อการเดินทาง

 

"ทำไมต้อง CU-Center เรื่องง่ายๆแค่กระดิกนิ้ว"

เราพร้อมบริการยื่นวีซ่าเชงเก้นยุโรป (Schengen Visa)

 

 

1. รวดเร็ว  “ ทีมงานพร้อมตอบคำถาม เรื่องวีซ่าให้ท่านอย่าง รวดเร็ว ”

2. สะดวก   “อำนวยความสะดวก ถึงที่บ้านไม่ว่าจะ รับ-ส่งเอกสาร”

2. มั่นใจ     “ทางทีมงานจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ท่านไปยื่นวีซ่าอย่าง มั่นใจ พร้อมให้ข้อมูลในการ ตอบคำถามสถานทูตและวีซ่าออกทัน ให้ท่านเดินทางอย่างแน่นอน” 

2. Let's Go!!  “พร้อมให้ท่านเดินทาง สู่จุดหมายอย่างมั่นใจ”

 

บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

 

 

ตัวอย่างราคาค่าบริการยื่นวีซ่า ประเทศต่างๆ

 

ฟรี!!

*กรอกฟอร์มยื่นวีซ่า จัดเอกสาร

**ดำเนินการติดต่อและนัดหมาย เวลากับสถานฑูต

***ให้คำแนะนำและปรึกษา ตลอดการทำวีซ่า

 

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน

2. ราคานี้ยังไม่รวมค่าแปลเอกสารเริ่มต้นที่ 500 บาท / ใบ

3. กรณีต้องการเอกสารเฉพาะ เช่น ใบจองโรงแรม, ใบจองตั๋วเครื่องบิน, แผนการเดินทางภาษาอังกฤษ ฉบับละ 300 บาท

 

บริการยื่นวีซ่าประเทศจีน

 

ทำไมต้อง CU-Center เรื่องง่ายๆแค่กระดิกนิ้ว

1. สะดวก สบาย รวดเร็ว

2. ไม่ต้องกรอกเอกสารเอง

3. ไม่ต้องเสียเวลาและลางานไปสถานฑูตด้วยตัวเอง

4. ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวเป็นเวลานานและยื่นเอกสารเอง

5. เมื่อวีซ่าผ่านแล้วแจ้งทันที และ จัดส่ง EMS ให้ฟรี

 

ฟรี!!

*กรอกฟอร์มยื่นวีซ่า จัดเอกสาร

**ให้คำแนะนำและปรึกษา ตลอดการทำวีซ่า

***EMS คืนพาสปอร์ตแก่ลูกค้า

 

หมายเหตุ

**ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมในการปรับขึ้นของสถานฑูต

 

 
 

13 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 1897 ครั้ง