EASY KOREA LOVE SNOW BY LJ 5D3N


EASY KOREA LOVE SNOW 5D3N

6 วัน 3 คืน

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

19.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ P สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.25 น.

เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 004 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง) บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

วันที่สอง

อินชอน – เกาะนามิ –ไร่สตรอเบอร์รี่ –เล่นสกี

05.40 น.

เที่ยวบินLJ004 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูอุด้ง

นำท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน จังหวัดคังว็อน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามีมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนช็องพย็อง โด่งดังจากซีรีส์เรื่อง เพลงรักในสายลมหนาว ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายทำเกาะนามีได้ชื่อตามนายพลนัมอี ที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขานำทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทั้งหมด และได้รับตำแหน่งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิมเกาะแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้ต่างเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามี ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งนี้


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกะหล่ำต้น กระเทียม ต๊อกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง

 

นำท่านเยี่ยมชมไร่ผลไม้ส่งออกที่สำคัญในฤดูหนาว ที่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ และท่านยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่ และเลือกชิมได้จากภายในไร่ พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วย (หมายเหตุ: สามารถไปไร่สตรอเบอรร์รี่ได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. – เม.ย. 63เท่านั้น)

จากนั้นนําท่านเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันส์กับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ณ สกีรีสอร์ท ซึ่งลานสกีแห่งนี้จะมีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกัน แบ่งเป็นเนินสกีสำหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน, และเนินสำหรับผู้ที่เล่นชำนาญแล้ว 1 เนิน มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ สำหรับท่านที่ไม่เล่นสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเครื่องดื่ม ของว่าง ร้อนๆ ทานตามร้านค้าในรีสอร์ทตามอัยธยาศัย(ไม่รวมค่าเช่าชุดสกีและอุปกรณ์สกีประมาณท่านละ 50,000 วอน)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ำคลุกคลิก
เนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส

ค่ำ
นำท่านสู่ SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุกลอตเต้เวิลด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง อยู่ในโซล ห่างจากย่านอินซาดงไปเพียง 15-20นาที หมู่บ้านดั้งเดิมสไตล์เกาหลีเปิดสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับความเป็นอดีตเก่าแก่ของชาวแดนโสม บ้านไม้โบราณ สถานที่อยู่อาศัย และธรรมชาติสุดใกล้ชิดเป็นหมู่บ้านโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาโอบล้อม บรรยากาศเหมือนได้ออกไปต่างจังหวัด บรรยากาศเงียบ สงบ มีคาเฟ่ในสไตส์ฮันอก ทั้งแบบดั้งเดิมและผสมผสานสมัยใหม่อย่างลงตัว

นำท่านชม ลอตเต้อควาเรียม รวมค่าบัตรเข้าชมอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็นของสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดตามแม่น้ำ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตว์ในเขตร้อนเป็นหลัก โซนที่สามคือ Amazon River ในโซนนี้ก็จะมีปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Pirarucuและ Arowanaซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่ว่ายน้ำไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้ โซนต่อไป โซนที่ 6 ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น้ำตามแนวประการังให้ได้ดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได้สัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับเพนกวิน ท่านจะได้เพลินเพลินกันไปโลกใต้ท้องทะเล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูเซ็ทปลาย่างเป็นเซ็ทปลาย่าง
ทานกับข้าวเกาหลีร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ

นำท่านชม ลอตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน เป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก(556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึงซึ่งได้รับการบันทึกในสถิติโลกกินเนสส์ (Guinness World Records) 3 อย่างคือSky deck ชั้น 118 เป็นหอชมวิวที่มีพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลกลิฟต์Sky Shuttle เป็นลิฟต์โดยสารคู่ที่เร็วที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาทีและ Sky Shuttle ยังเป็นลิฟท์ที่ใช้งานในระยะทางที่ยาวนานที่สุด

*** ราคานี้ไม่รวมค่าลิฟต์ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหน้าทัวร์ (ค่าลิฟต์ 27,000 วอน ) หากท่านใดที่ไม่สนใจสามารถเดินช้อปปิ้งตามอธัยาศัย ที่ ลอตเต้เวิล์ดมอลล์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำที่มีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของกรุงโซล ตั้งอยู่ติดกับทาวเวอร์ เต็มไปด้วยร้านหรูหรา และร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัดจำนวนรอบ เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ พื้นที่ประกอบด้วยสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในบริเวณสวนสนุก อาทิ การเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเกาหลี รวมทั้งโรงภาพยนตร์ และพื้นที่สำหรับการกีฬา สวนสนุกในร่มของล๊อตเต้เวิลด์เป็นสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลกสวนสนุกในร่มนี้ จะมีด้วยกันทั้งหมด 4 ชั้นแต่ละชั้นจะมีทังเครื่องเล่นต่างๆร้านอาหาร และ ร้านขายของ มีลานสเก็ตน้าแข็งขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเครื่องเล่นยอดฮิตทีแนะนําคือTHE ADVENTURE OF SINDBAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLEADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกทีหนึ่งคือMAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกทีมีน้ำล้อมรอบ โดยมาทางชัน 2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในส่วนของ MAGIC ISLAND ซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจ้งทีมีเครื่องเล่นทีหวาดเสียวอยู่หลายชนิดอาทิ ATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู หมูย่างเกาหลี หรือคาลบี้
เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำ

 

ค่ำ
นำท่านสู่ SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP - พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี –โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

นำท่านไปช้อปปิ้ง COSMETIC SHOP เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย รวมถึงเวชสำอางค์ยอดนิยม เช่น สเต็มเซลล์หน้าเด็ก หน้ากาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่างดำ , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย เมนู Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสม
อาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ)

นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง มีพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ เป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน ซึ่งมีอำนาจอยู่ถึง 518 ปี สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ในจำนวนพระราชวังรวม 5 แห่งที่่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์นี่้  แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม มีพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ถือเป็นพระราชวังที่สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระที่นั่งคีนจองจอน (Kunjongjon) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุดในพระราชวังแห่งนี้ โดยใช้เป็นท้องพระโรง และออกว่าราชการของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอน อาคารพระที่นั่งคึนจองจอนแห่งนี้ เคยถูกกองทหารญี่ปุ่นเผาทำลายยับเยิน ต่อมามีการบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ.1865

นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้าเครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

นำท่านสู่ โซลทาวเวอร์ ไม่รวมค่าลิฟต์ ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการ ช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง

 

ค่ำ
นำท่านสู่ SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +ชุดฮันบก – ฮงแด – TRICK EYE + ICE MUSEUM – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก

จากนั้นนำท่าน เรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีทำเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วย พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจำชาติเกาหลีฮันบก มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ

 

แล้วนำท่านช้อปปิ้ง ย่านฮงแด อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้น
นำท่านทั้งชมถ่ายภาพ 3 มิติเคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง

ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งปะติมากรรมน้ำแข็งตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชว์น้ำแข็งแกะสลักนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมน้ำแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์

 

จากนั้นนำท่าน Alive Museum ตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวชื่อดังกลางใจเขตอินซาดง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังกลางใจกรุงโซล อีกหนึ่งสถานทีไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวเกาหลี Alive Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพลวงตาที่ไม่ได้มีแค่ภาพ 3 มิติ แต่มีถึง 4 มิติ พบกับ Interactive Art ที่โดดเด่นด้วยศิลปะแบบสื่อดิจิตอล วัตถุศิลป์ และ Interactive art ผู้ชมสามารถโต้ตอบ สัมผัส เล่นกับศิลปะได้ มีทั้งแสง เสียง เอฟเฟคต่างๆ เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อมิวเซียมสามมิติจะไม่ใช่แค่โพสท่าถ่ายรูปกับภาพวาดบนผนังเรียบๆอีกต่อไป

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก
เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมายเสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ

จากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บเปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง(มาม่าเกาหลี) สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินชอน

17.10 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ LJ 003

21.10 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..

09 มกราคม 2563

ผู้ชม 111 ครั้ง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ